Anh Hùng Hamilton

Anh Hùng Hamilton

Hamilton

Nội dung phim Anh Hùng Hamilton

Cuộc sống thực của một trong những người cha đầu tiên của Mỹ và thư ký đầu tiên của Kho bạc, Alexander Hamilton. Bắt sống trên sân khấu Broadway từ Richard Rodgers Nhà hát với các diễn viên Broadway ban đầu.