Bầy đàn khát máu

Bầy đàn khát máu

The Swarm

Nội dung phim Bầy đàn khát máu

Một bà mẹ đơn thân nuôi châu chấu để làm thức ăn giàu protein, nhưng gặp khó khăn trong việc khiến chúng sinh sản – cho đến khi cô phát hiện chúng thích máu.

Trailer phim Bầy đàn khát máu:

trailers