Ben & Jody

Ben & Jody

Ben & Jody

Nội dung phim Ben & Jody

Hai người bạn thân hợp sức với một nhóm dân làng để chống trả bọn khai thác gỗ trái phép đầy nguy hiểm đang cố chiếm đất của họ.