Chặng Cuối Con Đường

Chặng Cuối Con Đường

All the Way

Nội dung phim Chặng Cuối Con Đường

Phim All The Way (2016): Lyndon B. Johnson trở thành Tổng Thống Mỹ trong bối cảnh hỗn loạn sau khi tổng thống JFK bị ám sát và dành năm đầu tiên của mình để nhanh chóng thông qua luật Dân Quyền.

Trailer phim Chặng Cuối Con Đường:

trailers