Chiếc Xe Mới Của Mike

Chiếc Xe Mới Của Mike

Mike's New Car

Nội dung phim Chiếc Xe Mới Của Mike

Phim Chiếc Xe Mới Của Mike- Mike's New Car 2002: Mike đã mua một chiếc xe 6 bánh mới, và anh ta không thể chờ đợi để thể hiện nó cho Sulley. Chỉ có vấn đề là, Mike đã không thực sự nắm vững các điều khiển được nêu ra, và chúng khá phức tạp.

Trailer phim Chiếc Xe Mới Của Mike:

trailers