Chiến Binh Huyền Thoại

Chiến Binh Huyền Thoại

Savage Dog

Nội dung phim Chiến Binh Huyền Thoại

Phim Chiến Binh Huyền Thoại - Savage Dog 2017: Một câu chuyện đặt bối cảnh ở Đông Dương vào năm 1959, một vùng đất vượt ra ngoài quy luật và một thời đại mà không có lòng thương xót, và sự ra đời của một huyền thoại.

Trailer phim Chiến Binh Huyền Thoại:

trailers