Dám yêu

Dám yêu

Dare to Love

Nội dung phim Dám yêu

Một học sinh cấp ba yêu thầm tiền bối – người trở thành luật sư sau khi tốt nghiệp và đánh cắp trái tim của nhiều "vệ tinh" khác.

Trailer phim Dám yêu:

trailers