Đấu Phá Thương Khung 3

Đấu Phá Thương Khung 3

Fights Break Sphere 3

Nội dung phim Đấu Phá Thương Khung 3

Vì bảo vệ Nữ Vương Tộc Xà Nhân mà Tiêu Viêm tạm thời trở thành Xà Vương đứng đầu Xà Tộc. Đồng thời anh chàng chính thức luyện công pháp Hồn Điện của tà đạo khiến mọi người đều lo lắng Tiêu Viêm nhập ma mà chết.