Đội Đặc Nhiệm (Phần 3)

Đội Đặc Nhiệm (Phần 3)

SEAL Team (Season 3)

Nội dung phim Đội Đặc Nhiệm (Phần 3)

Phim kể về cuộc sống của những người lính đặc nhiệm. Chúng ta sẽ biệt được họ sống, tập luyện, lên kế hoạch và thực hiện những nhiệm vụ khó khắn nhất, để phục vụ và bảo vệ cho đất nước của mình.