Gia Tộc Họ Mạnh

Gia Tộc Họ Mạnh

Meng's Family Mansion

Nội dung phim Gia Tộc Họ Mạnh

Thời kỳ dân quốc, sau khi Mạnh lão gia qua đời, Lang Đầu muốn lên nắm quyền thừa kế tài sản nhà họ Mạnh nên đã gây ra rất nhiều chuyện rắc rối. Liệu Văn Lộc có vượt qua được những cái bẫy mà Lang Đầu đã giăng và phục hưng cơ nghiệp họ Mạnh?