Gió đông năm ấy

Gió đông năm ấy

That Winter, the Wind Blows

Nội dung phim Gió đông năm ấy

Nhìn thấy cơ hội làm giàu bằng cách lừa dối người thừa kế mù, kẻ lừa đảo thông minh Oh Soo tiến hành kế hoạch như đã định – nhưng kế hoạch đó đã sớm thay đổi.

Trailer phim Gió đông năm ấy:

trailers