Gladbeck: Khủng hoảng con tin

Gladbeck: Khủng hoảng con tin

Gladbeck: The Hostage Crisis

Nội dung phim Gladbeck: Khủng hoảng con tin

Tháng 8 năm 1988, hai tên cướp ngân hàng có vũ trang cầm chân cảnh sát Đức suốt 54 tiếng trong vụ bắt con tin lùm xùm kết thúc bằng một cuộc xả súng và ba người chết.