Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện

Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện

Scumbag System

Nội dung phim Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện

Chuyện kể về thanh niên bình thường Thẩm Viên vốn là độc giả cuốn tiểu thuyết tiên hiệp "Đường tiên ma ngông cuồng ngạo mạn", vì đọc xong chê bai mắng mỏ, đúng ngay mã kích hoạt hệ thống thần bí nên bước vào trang sách trở thành nhân vật phản diện Thẩm Thanh Thu trong thế giới "Đường tiên ma ngông cuồng ngạo mạn".