Hội Gỡ Rối Tơ Lòng

Hội Gỡ Rối Tơ Lòng

The Underwear

Nội dung phim Hội Gỡ Rối Tơ Lòng

Phim được xây dựng từ một câu chuyện có thật, rất nổi tiếng ở trên mạng Internet. The Underwear là một web online nơi chia sẻ những thắc mắc về tâm sinh lý của giới trẻ.