Kẻ dối trá đại tài

Kẻ dối trá đại tài

The Good Liar

Nội dung phim Kẻ dối trá đại tài

Một tay lừa đảo gian xảo bám theo vị giáo sư Oxford góa chồng có khoản tiền tiết kiệm đáng kể – nhưng mục tiêu này lại chẳng giống như hắn nghĩ.