Khi ốm đau, cũng như khi khỏe mạnh

Khi ốm đau, cũng như khi khỏe mạnh

Us Forever

Nội dung phim Khi ốm đau, cũng như khi khỏe mạnh

Cô gái cố gắng thoát khỏi gia đình bắt đầu mối quan hệ với một người làm nội thất mang tổn thương tâm lý, nhưng những vấn đề chung đe dọa cơ hội hạnh phúc của hai người.