Linh Hồn Bạc: Chương Mitsuba

Linh Hồn Bạc: Chương Mitsuba

Gintama: Mitsuba hen

Nội dung phim Linh Hồn Bạc: Chương Mitsuba

Mô tả âm mưu, tình yêu và tình bạn xung quanh Mitsuba Okita, em trai cô Sogo Okita, Toshiro Hijikata và hôn phu của Mitsuba. Phần phim bổ sung cho Movie Live-Action Gintama.