Lời đáp cho thiên giới

Lời đáp cho thiên giới

Answer for Heaven

Nội dung phim Lời đáp cho thiên giới

Một thiên thần hạ phàm để điều tra lý do con người làm ít việc tốt hơn... và chạm mặt phóng viên điều tra tội ác đầy hung hăng cùng đội tin tức của anh ta.