Mặt trời chìm đáy biển: Những người mang hy vọng

Mặt trời chìm đáy biển: Những người mang hy vọng

JAPAN SINKS: People of Hope

Nội dung phim Mặt trời chìm đáy biển: Những người mang hy vọng

Năm 2023, khi vùng Kanto bị thảm họa nước biển dâng cao đe dọa, các quan chức và phóng viên bị mắc kẹt giữa tệ nạn, cơn hoảng loạn và sự thật.

Trailer phim Mặt trời chìm đáy biển: Những người mang hy vọng:

trailers