Mình thích nhau đi

Mình thích nhau đi

Like for Likes

Nội dung phim Mình thích nhau đi

Thông qua "Thích", "Chọc", "Bình luận" và "Thêm bạn", sáu người Seoul độc thân bắt đầu tìm kiếm tình yêu bằng tài năng trên mạng xã hội.