Mita, nữ quản gia bí ẩn

Mita, nữ quản gia bí ẩn

I am Mita, Your Housekeeper.

Nội dung phim Mita, nữ quản gia bí ẩn

Người quản gia bí ẩn, lạnh lùng vào làm cho một gia đình gần như hỗn loạn vì mất mát. Bất ngờ thay, những cách thức khác người của cô bắt đầu giúp họ trở lại gần nhau.

Trailer phim Mita, nữ quản gia bí ẩn:

trailers