Một cơ hội thứ hai: Đối thủ!

Một cơ hội thứ hai: Đối thủ!

A Second Chance: Rivals!

Nội dung phim Một cơ hội thứ hai: Đối thủ!

Suy sụp khi không đủ điều kiện dự Olympic, Maddy Cornell – giờ đã lớn – tìm được mục tiêu mới là huấn luyện một đội trẻ thi đấu thể dục dụng cụ với đội kình địch.

Trailer phim Một cơ hội thứ hai: Đối thủ!:

trailers