Một nàng và một chàng

Một nàng và một chàng

A Girl and A Guy

Nội dung phim Một nàng và một chàng

Hai người trẻ có những cách khác nhau để bước tiếp sau khi chia tay. Nhưng một sự kiện toàn cầu đã làm đảo lộn chuyện hẹn hò thời hiện đại.