Phi Vụ Đào Tẩu

Phi Vụ Đào Tẩu

Escape from Pretoria

Nội dung phim Phi Vụ Đào Tẩu

Dựa trên sự nghỉ ngơi trong đời thực của hai tù nhân chính trị, thoát khỏi Pretoria là một bộ phim kinh dị theo thời gian chạy đua trong những ngày xa hoa của Nam Phi.