Sa Mạc Nhuốm Máu

Sa Mạc Nhuốm Máu

Desierto

Nội dung phim Sa Mạc Nhuốm Máu

Phim Sa Mạc Nhuốm Máu - Desierto 2016: Một nhóm người có ý định vượt qua biên giới Mexico và Mỹ phải đối mặt với một kẻ canh gác biên giới phân biệt chủng tộc.

Trailer phim Sa Mạc Nhuốm Máu:

trailers