Tây Du Ký (Phần 2)

Tây Du Ký (Phần 2)

Journey To The West (Part 2)

Nội dung phim Tây Du Ký (Phần 2)

Phần II phim Tây Du Kí được sản xuất năm 1998-1999, phát sóng năm 2000, gồm 16 tập, bổ sung cho những chuyện trên đường thỉnh kinh mà phần 1 chưa kể hết….