Thần tượng: Cuộc đảo chính

Thần tượng: Cuộc đảo chính

IDOL: The Coup

Nội dung phim Thần tượng: Cuộc đảo chính

Nhằm giải tán nhóm nhạc thần tượng, họ cấp bách cần “thành công” một lần. Một nhóm nhạc thần tượng không có tiền đồ trình diễn một vở kịch giải tán nhóm nhạc xưa nay chưa từng có!

Trailer phim Thần tượng: Cuộc đảo chính:

trailers