Thần Tượng Mất Tích

Thần Tượng Mất Tích

Missing Nine - Missing 9

Nội dung phim Thần Tượng Mất Tích

Phim Missing 9 2017 là cảnh vụ tai nạn máy bay tàn khốc chỉ có 9 người may mắn sống sót là các ngôi sao, thần tượng, nhân viên trong ngành giải trí. Nhưng điều đặc biệt là mối quan hệ giữa họ cũng có sự liên quan mật thiết đến nhau với số thứ tự và mật hiệu riêng.