Thiên thần và ác quỷ

Thiên thần và ác quỷ

Angels & Demons

Nội dung phim Thiên thần và ác quỷ

Một nhà biểu tượng học của Harvard chạy đua để lật mở những manh mối giúp ngăn chặn một hội kín đang âm mưu tấn công Vatican, trả thù cho sự ngược đãi năm xưa.