Tình Yêu Và Âm Mưu

Tình Yêu Và Âm Mưu

PLOT LOVE

Nội dung phim Tình Yêu Và Âm Mưu

Tô Bắc dẫn con dễ thương trở về, gặp lại “chồng trước” Lộ Nam, điều tra chân tướng sau hàng loạt âm mưu 7 năm trước. Trong quá trình này, Tô Bắc lại tiếp nối tiền duyên với Lộ Nam.

Trailer phim Tình Yêu Và Âm Mưu:

trailers