Trở lại vùng hoang dã

Trở lại vùng hoang dã

Back to the Outback

Nội dung phim Trở lại vùng hoang dã

Trông thì có vẻ nguy hiểm, nhưng những sinh vật bị hiểu lầm nghiêm trọng này lại vô cùng tốt bụng. Giờ đây chúng sổ lồng để tìm cách trở về nhà.