Trừng Phạt 3

Trừng Phạt 3

Rampage: President Down

Nội dung phim Trừng Phạt 3

Phim Trừng Phạt 3 - Rampage: President Down 2016: Bill William đã trở lại và thực hiện các nhiệm vụ ở D.C. Nhiệm vụ lần này của anh là hạ Tổng Thống Mỹ để khiến an ninh toàn nước Mỹ sụp đổ.