Vì người phụ nữ ấy

Vì người phụ nữ ấy

Ride or Die

Nội dung phim Vì người phụ nữ ấy

Rei giúp người phụ nữ cô đem lòng yêu nhiều năm thoát khỏi người chồng bạo hành. Trong khi chạy trốn, cảm xúc của họ dành cho nhau bùng cháy.