Vương triều cuối cùng (Phần 2)

Vương triều cuối cùng (Phần 2)

The Last Kingdom (Season 2)

Nội dung phim Vương triều cuối cùng (Phần 2)

Khi cuộc chiến đẫm máu giữa người Saxon và người Viking nhấn chìm mảnh đất, Uhtred lên đường trả thù cho gia đình và giành lại quê cha đất tổ.