(10 đ / 1 lượt)

Yến Vân Đài

The Legend Of Xiao Chuo

Tiêu Yến Yến và Hàn Đức Nhượng vốn là thanh mai trúc mã. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ xảy đến khiến Tiêu Yến Yến phải trở thành hoàng hậu của Liêu Cảnh Tông. Sau khi vua chết, nàng đưa con trai lên kế vị và trở thành thái hậu. Lúc cuối đời, Tiêu Yến Yến quyết tâm tái giá với Hàn Đức Nhượng, nối lại duyên xưa mặc kệ lời phản đối của quần thần.